Aandacht
Stel je eens voor dat ouders voldoende tijd hebben voor hun kinderen. Aandacht hebben voor wat hun kinderen bezig houdt. Herkennen wanneer zij bang of verdrietig zijn en hen dan troosten of uitleg geven.
Opvoeden
Stel je eens voor dat alle kinderen liefdevol zelfbegrenzing krijgen aangeleerd om met hun driften en verlangens om te gaan en gestimuleerd worden zich te ontwikkelen, dingen leren doen die nuttig zijn en leren geduld te oefenen omdat veel daarvan pas op latere leeftijd hun vruchten afwerpt.
Respecteren
Stel je eens voor dat mensen respect tonen voor elkaar, oog hebben voor elkaar, luisteren naar elkaar, elkaar ondersteunen en al naar gelang behoefte elkaar stimuleren of begrenzen en vooral ook plezier hebben met elkaar
Relativeren
Stel je eens voor dat mensen zichzelf kunnen relativeren en de eigen mening niet belangrijker vinden dan die van anderen. Zichzelf niet achtergesteld voelen, zielig vinden of minder bedeeld achten. 
Vergeven
Stel je eens voor dat mensen elkaar vergeven kunnen en niet uit zijn op wraak of eerherstel. Begrijpen dat mensen fouten kunnen maken, zichzelf vergissen kunnen of het gewoonweg nog niet geleerd hebben.
Presteren
Stel je eens voor dat mensen gewoon doen wat nuttig en gewenst is. Geen taakstellende normen of competentieprofielen nodig hebben om te presteren, maar doen wat nodig is en zij tot meerwaarde zijn voor anderen.  
Hulpverleners
Stel je eens voor dat alle hulpverleners overbodig zijn. Bureau Jeugdzorg zichzelf moet opheffen vanwege gebrek aan werk. Er geen kinderen meer uit huis moeten worden geplaatst en mensen zichzelf kunnen begrenzen en respectvol en liefdevol met de gevoelens en belangen van anderen om kunnen gaan.  
Verdelen
Stel je eens voor dat alle mensen zich wel druk maken om het welzijn van de ander en zich minder druk maken als ze zelf iets tekort komen. Niet meer consumeren dan nodig is, ploegen, zaaien en oogsten en de oogst eerlijk verdelen.

Dan heeft DilemmaFoundation zich allang opgeheven wegens gebrek aan nut, interesse en werk.

Twee puber meiden

Jongeren in beeld

Jongeren die door de coronacrisis noodgedwongen thuis zitten in een onveilige (thuis)situatie hebben NU aandacht nodig!

DilemmaFoundation wil dat deze doelgroep in beeld komt en zo snel mogelijk de juiste hulp of begeleiding (op afstand) krijgt. Daarom bieden wij voor iedereen die in het werkveld met jongeren te maken heeft en zich zorgen maakt het gebruik van Signaalkaart Jongeren gratis aan.

Signaalkaart Jongeren is een korte digitale vragenlijst die direct inzicht geeft in de beleving van de leefomgeving en de mentale belastbaarheid van de jongere. De uitslag is direct beschikbaar.

Let op: deze Signaalkaart is NIET voor particulieren of opvoeders bestemd!